Omkreds af en trekant

Omkredsen af en trekant er summen af alle dens tre sider. Vi kan beregne omkredsen ved hjælp af følgende formel:

Omkreds af en trekant = summen af alle tre sider
Hvis a, b og c er siderne af trekanten , så Omkreds af trekanten = a + b + c

Enheden for en trekants omkreds er også den samme som enhederne for længden af dens sider. I tilfælde af, at længdeenhederne på dens sider er forskellige, så konverter dem først til den samme enhed.

Eksempel 1: Find omkredsen af den givne trekant.

Her er trekantens sider AB = 3 cm, BC = 4 cm og AC = 3 cm

Trekantens omkreds = summen af alle tre sider

Derfor, omkredsen af den givne trekant = 3 cm + 4 cm + 3 cm = 10 cm

Omkredsen af en ligebenet trekant: Omkredsen af en ligebenet trekant = a + b + c

Her er siderne AB og AC lige lange, så vi kan skrive ovenstående formel som angivet nedenfor.

Omkredsen af en ligebenet trekant = a + a + c eller b + b + c

Dette kan også skrives som 2a + c eller 2b + c eller 2✕ lige side + c

Omkredsen af en ligesidet trekant: Omkredsen af en ligesidet trekant = a + b + c

Som vi ved er siderne af en ligesidet lige lange.

Så omkredsen af en ligesidet trekant = a + a + a= 3a

Denne formel a kan også skrives som: Omkreds af en ligesidet trekant= 3 ✕ side

Brug af omkreds af en trekant i vores hverdag

Sjove fakta

strong>
– Ordet omkreds er opbygget af to græske ord – “peri”, som betyder omkring og “metron”, som betyder mål.

Omkreds af en trekant = summen af alle tre sider

Enheden for en trekants omkreds er også den samme som enhederne for længden af dens sider. I tilfælde af, at længdeenhederne på dens sider er forskellige, så konverter dem først til den samme enhed.